Възприятието

Възприятието е осъзнаване, оформено от убеждението.

Убеждението “контролира” възприятието.

Пренаписвайки убеждението, ти пренаписваш възприятието.

Пренаписвайки възприятието, ти пренаписваш гените и поведението.

Аз съм свободен да променя начина, по който реагирам в света, и така, променяйки начина, по който виждам света, аз променям генетичния израз. Ние не сме жертви на нашите гени. Ние сме господари на своята генетика.

~ Брус Липтън

Tags: No tags

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *