АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време създава пътя, по който върви, така че да й показва истината за живота.

Tags: No tags

Comments are closed.