АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Мъдрата жена благославя тъмнината със своята светлина.

Tags: No tags

Comments are closed.