АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта знае, че животът й се съдържа в ДНК, където всеки човек оставя своя отпечатък.

Tags: No tags

Comments are closed.