АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта не се страхува, тя превръща страха в инструмент за еволюция.

Tags: No tags

Comments are closed.