АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Мъдрата жена не се сражява с живота, тя проявява търпение и уважение към него.

Tags: No tags

Comments are closed.