АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време си позволява да бъде на нови места и в нови реалности.

Tags: No tags

Comments are closed.