АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време върви, докъдето си позволи, а когато стигне там, ще си позволи да продължи и да стигне още по-далече.

Tags: No tags

Comments are closed.