АФИРМАЦИИ КАРТИ (2)

Дневна афирмация

Мъдрата жена винаги разполага с дневник на своите идеи и цели.

Tags: No tags

Comments are closed.