АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта търси своето развитие отвъд видимия хоризонт.

Tags: No tags

Comments are closed.