АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Мъдрата жена взема решения и действа целенасочено, мотивирана от своите потребности.

Tags: No tags

Comments are closed.