АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време, подкрепя мечтите на всяка дама.

Tags: No tags

Comments are closed.