АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Новата жена избира да живее в състояние на благодат, а не живот в съпротива.

Tags: No tags

Comments are closed.