АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта знае, че “никога” е дълъг период от време. Затова действай сега…

Tags: No tags

Comments are closed.