АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Новата жена знае, че пред нея се разкриват едновременно Еволюцията и Животът.

Tags: No tags

Comments are closed.