АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време избира своя стил на общуване, чрез тишината и мъдростта.

Tags: No tags

Comments are closed.