АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта трансформира с лекота всяка криза в своя живот.

Tags: No tags

Comments are closed.