АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта помага винаги на мъжа да израства.

Tags: No tags

Comments are closed.