АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време живее без наличие на страх и умее да се радва на своя ден.

Tags: No tags

Comments are closed.