АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време не търси мъж, който да наранява, а мъж, на който отдава любов с мъдрост.

Tags: No tags

Comments are closed.