АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време заявява себе си винаги пред своя партньор.

Tags: No tags

Comments are closed.