АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Мъдрата жена осъзнава своята стойност в партньорските отношения.

Tags: No tags

Comments are closed.