АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време не подхранва хора тип нарциси.

Tags: No tags

Comments are closed.