АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време се държи естествено и с това печели истинския мъж в обсега си.

Tags: No tags

Comments are closed.