1

Дневна афирмация

Жената на новото време не живее в бъдещето и в нещастие..
Тя създава настоящето и щастието.

Tags: No tags

Comments are closed.