АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Истинската жена търси вдъхновение в живота, за да повишава и поддържа своята самооценка.

Tags: No tags

Comments are closed.