АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта умее да се сепарира от своя партньор.

Tags: No tags

Comments are closed.