АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта създава щастливо семейство и в това поле отглежда своите деца.

Tags: No tags

Comments are closed.