1

Дневна афирмация

Животът на новата жена е достатъчно дълъг, за да
бъде свободна и изплънена с вдъхновение.

Tags: No tags

Comments are closed.