АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време си позволява живот в удоволствия, не изневерява на себе си.

Tags: No tags

Comments are closed.