АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време не си губи времето с хора, които живеят и отглеждат своите травми.

Tags: No tags

Comments are closed.