АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта знае, че всеки нов ден е възможност за Получаване.

Tags: No tags

Comments are closed.