АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на новото време знае, че всеки човек притежава свой индивидуален план за развитие на Земята и следва с доверие своя.

Tags: No tags

Comments are closed.