АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жена на мъдростта смело казва: “Аз съм готова! Каня Божествената енергия да ме напътства в тази ситуация…!”

Tags: No tags

Comments are closed.