1

Дневна афирмация

Мъдростта на новата жена се изразява в това, че тя знае
нужното, за да те вдъхнови за нов живот.

Tags: No tags

Comments are closed.