1

Дневна афирмация

Вселената на истинската жена същестува съвършено.
Животът на такива жени е изпълнен с наслада всеки миг.

Tags: No tags

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *