27

Дневна афирмация

Когато жената забавя, животът ускорява.
Следвай своето вътрешно вдъхновение.

Tags: No tags

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *