АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта знае, че няма проблеми, а списък със задачи за решаване…

Tags: No tags

Comments are closed.