АФИРМАЦИИ КАРТИ (3)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта е интересна, защото притежава знание, опит и практически решения.

Tags: No tags

Comments are closed.