АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Новата жена е различна и понякога странна, но в това е нейната сила за развитие.

Tags: No tags

Comments are closed.