АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта не ходи бързо, тя знае, че разполага с живота и времето.

Tags: No tags

Comments are closed.