АФИРМАЦИИ КАРТИ (2)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта е добър оратор, който няма нужда от тема…

Tags: No tags

Comments are closed.