АФИРМАЦИИ КАРТИ (3)

Дневна афирмация

Жената на мъдростта може да каже “ДА” на живота в изобилие и “НЕ” на всичко, което не се вписва в нейната ценностна система.

Tags: No tags

Comments are closed.