АФИРМАЦИИ КАРТИ

Дневна афирмация

Жената на мъдростта не обръща гръб на мъжа, тя го отвежда към Еволюцията.

Tags: No tags

Comments are closed.