АФИРМАЦИИ КАРТИ (1)

Дневна афирмация

Жената на новото време излъчва радост, увереност и желание за живот.

Tags: No tags

Comments are closed.