АФИРМАЦИИ КАРТИ (2)

Дневна афирмация

Божественият разум създава жената, за да разшири своето съзнание и творчество.

Tags: No tags

Comments are closed.