АФИРМАЦИИ КАРТИ (3)

Дневн афирмация

Мъдрата жена умее да споделя своите чувства и винаги се подкрепя.

Tags: No tags

Comments are closed.