Eлизабет

Елизабет Арабаджиева – Пловдив

Моята мисия е да вдъхновя жената с поезия и творческо писане

Елизабет Арабаджиева е инженер по горско стопанство с над 20 години стаж в професията. Магистър “Стопанисване на горите” и магистър “Счетоводство и контрол”.
Към момента главен инженер в едно от големите и трудни горски стопанства.

Пише стихове от ранните си детски години, намирайки чрез поезията най-добрия начин за себеизразяване. Все по-често пише и проза. Посещава курсове по творческо писане и не спира да учи и да се развива, най-вече в по-духовните сфери на живота.

Тема на лекция във фестивал “ЗА ЖЕНАТА”: Жената и поезията – пътят към себепознание

Tags: No tags

Comments are closed.