396386713_949532253509300_8855604938406625906_n

Женски ценности


С помощта на Женските ценности, жената има възможността да развива иновативно и хармонично общество от хора.

Влиянието на Жената е от съществено значение и засяга ценности като равнопоставеност на половете, солидарност, толерантност, уважение, сътрудничество и подкрепа.
Всяка една дама е носител на знания, умения и качества, с които да прояви своята автентичност.
Тя заслужава признание и подкрепа.
Благодарение на своите ценности и неповторима мъдрост, жените изграждат нова сцена в живота за изява на бъдещото поколение.

Кратък списък с примерни ценности, които помагат на съвременната жена да промени своята реалност лесно и ефикасно: 

 • Автентичност
 • Баланс
 • Влияние
 • Вяра
 • Духовност
 • Смелост
 • Емпатия
 • Целеустременост
 • Независимост
 • Находчивост
 • Красота
 • Смелост
 • Предизвикателност
 • Компетентност
 • Сътрудничество
 • Креативност
 • Любопитство
 • Решителност
 • Честност
 • Всеотдайност
 • Развитие
 • Щастие
 • Компетентност
 • Забавен
 • Развитие
 • Хармония
 • Справедливост
 • Любезност
 • Ученолюбивост
 • Обичливост
 • Лоялност
 • Трудолюбие
 • Оптимизъм
 • Откритост
 • Миролюбие
 • Отговорност
 • Уважение
 • Отговорност
 • Стабилност
 • Мъдрост

А ти познаваш ли своите ценности…

Tags: No tags

Comments are closed.