Твоят живот е твое послание

Башар: Ако имате в туптящото си сърце изгарящото желание да знаете, че сте ПОВЕЧЕ, изгарящото желание да изразите този екстаз на вашата планета, то този огън е запален във вас по определена причина и той отразява пламъка на самото Творение. И ако му се отдадете и го последвате, този огън ще ви насочи безпогрешно, без-по-греш-но да понесете собствената си светлина по пътя, който ще бъде силно осветен за вас, където всичко ще стане ясно, стига да следвате истинската си вибрационна честота, да следвате своята най-силна радостна възбуда.

И така, когато хората ви кажат, когато привлечете в своя живот тези, които са привърженици на отрицанието, моля спомнете си, както вече многократно сме казвали, че всички големи промени, случили се някога във вашия свят, са обикновено продукт на далновидността на един отделен индивид. И едва тогава, евентуално, масовият консенсус започва да се появява. На вашата планета има поговорка, че истината преминава през три етапа. Първоначално тя е осмивана, след това бива ожесточено отричана и накрая бива приемана като нещо очевидно. И когато застанете срещу бурята, изправени със своята истина, бурята ще мине покрай вас и вие ще можете да изпълните своята роля като един пътеводен фар, който осветява пътя на другите и им показва със своите действия, със своя пример, че те също могат да извлекат полза, като застанат твърдо изправени. И когато се появят тези, които ще ви кажат, че сте се изправили прекалено високо над тълпата, че това е високомерие, че това е арогантност, не им вярвайте задължително. Винаги е разумно да се огледате, за да сте сигурни, че не се поддавате на отрицателното си его, но ако сте определили за себе си, в резултат на честен самоанализ, че вашата високо вдигната глава отразява идеята за истинската ви същност и е израз на страстната ви убеденост, тогава останете с високо вдигната глава и нека другите да се изправят, за да достигнат до вас. Не се снижавайте до тяхното равнище, защото, ако го направите, вие само ще затвърдите отрицателния консенсус, който казва, че никой не е способен да достигне тези висоти. Покажете им какво е възможно и дали те ще изберат да се издигнат на вашето равнище или не, няма никакво значение. Вие поне сте дали пример, че те могат да го направят. И така, вие сте осветили за другите способността да изберат нещо, което може да отразява в по-голяма степен това, което наистина са. И това е всичко, което наистина трябва да направите. Ние ви напомняме, че когато говорим за идеята за разграничаване от масовото споразумение, това е силно свързано с идеята, разисквана многократно, да следвате най-силната си радостна възбуда, с всичките си способности, с абсолютно никакво настояване или допускане за това как трябва да изглежда крайният резултат. Тази последна част е нещо, което хората на вашата планета удобно забравят. И когато правите това, вие активирате пълния комплект на радостната възбуда, който съдържа инструментите на всичката необходима ви подкрепа, независимо от формата на проявлението й. Това става двигателят на вашия живот, организиращият принцип на живота ви, който ви позволява да узнаете какво трябва да правите, как, кога, къде и с кого. Това се превръща в пътя на най-малкото съпротивление, който ви позволява да се придвижвате в живота си без съпротива. Това става пътя, който води до всички други изрази на радостна възбуда, релевантни за вашите житейски преживявания. И това става отразяващото огледало, което ви разкрива какво може да задържате в несъзнателния си ум, което може да е извън синхрон с радостната ви възбуда, така че като го осъзнаете, да сте в състояние да се справите с него, да го преобразувате и да прибавите енергията му към цялостната си радостна възбуда. И след като веднъж сте позволили на пълния комплект да ви служи по този начин, каквото и обстоятелство или ситуация да възникне в резултат от действията, които сте извършили под влиянието на радостната си възбуда, всичко, което трябва да правите оттам нататък, е, да сте сигурни, че определяте съответната ситуация, независимо как изглежда, по положителен начин, за да получите положителен и полезен ефект от нея. Независимо как ситуацията е била първоначално породена, независимо от всяко чуждо мнение в същата ситуация, ако вие определите ситуацията по положителен начин, това ще бъде ефектът, който вие ще получите във вашия живот, независимо от ефекта, който всеки друг може да извлече от същата ситуация, като я определя по отрицателен начин, защото, както сме казвали много пъти, всички неща изпълняват двойно предназначение. И така, това са единадесетте елемента на радостната възбуда – да следвате най-силната си радостна възбуда във всеки един възможен момент, докато изчерпите възможностите си за въздействие в съответната област, с абсолютно нулево очакване или допускане за крайния резултат и как ще го достигнете. И това отваря пътя на шестте елемента на комплекта, които току-що изброихме. А последните два са ваш избор – дали да дадете положително или отрицателно определение на възникналата ситуация, резултат от вашите действия. И това е всичко. Това е цялата формула, която винаги е била, е и винаги ще бъде. Цялата формула да живеете живота си по най-лесния начин. И прилагайки тази формула, позволявайки й да се прояви по един естествен и автоматичен начин, ще ви даде възможност естествено да започнете да се разграничавате от масовото споразумение, по най-релевантния и естествен начин, валиден за вас. Защото Творението знае точно кой/коя и какво сте според вашата вибрационна честота. И То винаги ще може да ви дава и да насочва към вас всички неща, които са релевантни за вас, винаги. Помнете, че нещата, които са релевантни за вас, са непрекъснато устремени към вас. Ако вие не ги усещате, това не е, защото те не се стремят да достигнат до вас, а защото вие ги отблъсквате със своите убеждения, със своите определения за нещата, които са в несъответствие с истинската ви природа. Така че проявлението на нещата, които са релевантни за истинската ви основна вибрационна честота, не са нещо, което трябва да изработите с усилие. Става въпрос да им позволите да се случат, да се отървете от нещата, които не са релевантни за вас и да допуснете нещата, които са. Защото релевантните неща винаги ще бъдат в съответствие с вашата истина, с вашата радост, с вашата страст, винаги! Това е определението за релевантност. Защото това е определението за самите вас. Вие сте изградени от екстаз, от енергията на самото Съществуване! И само нещата, които са наистина релевантни за вас, могат да бъдат привлечени като магнит към вас. И само нещата, които не са релевантни, могат да бъдат отблъснати от вас автоматично, но ако те няма да си отидат, това е, защото вие сте се привързали към тях много силно. Оставете ги да си отидат, те не ви принадлежат. И така, в този ден и в това предаване, и в това взаимодействие, нека наистина се занимаем с детайлите, свързани с това как може да си позволите да се разграничите от всички неща, с които може да сте израсли, или на които сте научени да вярвате, които ви спъват да бъдете това, което сте наистина като индивид, защото парадоксално, макар че голяма част от придържащите се към масовия консенсус на вашата планета не разбират това, парадоксално, когато наистина сте си позволили да бъдете истинският индивид, който сте, това всъщност помага на масовия консенсус в най-голяма степен. Защото вие помагате на останалите да видят какъв е техния потенциал, какви са способни да бъдат. Вие им предлагате опция, която може да не са отчели преди. И това ви помага да се развивате като цивилизация, като общество, като биологичен вид, като физическо преживяване. Това е, което ви помага да израствате като съзнание. Така че ако си позволите да останете в съответствие с истинската си вибрация, никога не се тревожете, ако сте индивид, който по някакъв начин си спестява да помогне на групата. Само ако бъдете пълноценния индивид, който сте, може да помогнете на някого другиго. Защото ако не помогнете първо на себе си, вие не сте способни да помогнете на никого другиго. Защото всеки един от вас, без изключение, е абсолютно достатъчно способен да има всяко отделно нещо, което е релевантно за него/нея, без да се налага да ощетява някого другиго, или себе си, за да го прояви. Ето колко големи са възможностите ви.
Tags: No tags

Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *